Our Team

Patrons
Dr.R.P. Soonawala
Dr Usha Krishna
Advisors
Prof. Sabratanam Arulkumaran
Prof Alex Vidaeff
Advisors & Chairman
Dr. Sanjay Gupte
President
Dr. Hema Divakar
Secretary
Dr. Girija Wagh
Dr. Alpesh Gandhi
Steering Committee
Dr. PK Shah
Dr. Suchitra Pandit
Dr. CN Purandare
Dr. Jayam Kannan
Dr. Gokul Chandra Das
Dr. PC Mahapatra
Dr. Milind Shah
Dr. Narendra Malhotra
Dr. Atul Munshi
Dr. Uday Thanawala
Dr. Uday Nagarsekar
Dr. Alok Debdas
Dr. Sheela Mane
Dr. Nozer Sheriar
Dr. H. D. Pai
Dr. Bhaskar Pal
Dr. Parag Biniwale
Dr. Vinita Das
Anjoo agarwal
Dr. Jaideep Malhotra
Dr. Kanan Yalikar
Dr. Pratap Kumar
Dr. Revathy Janakiraman
Dr. Jaydeep Tank
Prof. Paily
Founder Member
Dr. Anu Vij
Dr. Asha Bhatt
Dr. Prakash Bhatt
Dr. Bharati Morey
Dr. Charuchandra Joshi
Dr. Dilip Kumar Dutta
Dr. Gorakh Mandrupkar
Dr. Kawita Bapat
Dr. Kundan Ingale
Dr. Laxmi Shrikhande
Dr. Niranjan Chavan
Dr. Ritu Joshi
Dr. S. Singhal
Dr. Sadhana Gupta
Dr. Sadhana Joshi
Brid. SK Kathpalia
Dr. Shraddha Walvekar
Dr. Supriya Puranik
Dr. Tushar Panchanadikar
Dr. Vinayak Khedkar
Dr. Vivekanand Achanta
Dr. Sujata Misra
Dr. Hiralal Konar
Dr. M. Bellad
Dr. B.R. Desai
Dr. Prashant Acharya
Dr. Bharati Dhorepatil
Dr. Shalini Singh
Dr. Nomita Chandhiok
Dr. Swaraj Naik
Dr. Punita Arora
Gp Capt G S Sandhu
Dr. Hemant Deshpande
Dr. Kusum Kapoor
Dr. Manjugita Mishra
Dr. Pramila Modi
Dr. Shanthakumari
Dr. Madhuri Patel
Dr. Ashish Kumar Mukhopadhyay
Dr. Aswathkumar
Dr. Shirin Venkat
Dr. Suvarna Patil
Dr. Rishikesh Wadke
Dr. Vidya Thobbi
Dr. P.N. Nobis
Dr. Deepak Bhagde
Dr. Savita Mehendale